Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

#1 Blogovision 2011


 1. Feel it Break - Austra


Το αγαπημένο μου (ένα από τα αγαπημένα μου για να μην ποστάρω όλο το άλμπουμ):
Ολόκληρη η εικοσάδα:

 1. Feel it Break - Austra
 2. Kiss Each Other Clean - Iron & Wine
 3. In the Depths - Hhymn
 4. Badlands - Dirty Beaches
 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

#2 Blogovision 20112. Kiss Each Other Clean - Iron & Wine
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 3. In the Depths - Hhymn
 4. Badlands - Dirty Beaches
 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

#3 Blogovision 2011


3. In the Depths - HhymnΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 4. Badlands - Dirty Beaches
 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

#4 Blogovision 20114. Badlands - Dirty Beaches


Το αγαπημένο μου:Μέχρι τώρα:

 5. James Blake - James Blake
 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

#5 Blogovision 20115. James Blake - James Blake
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 6. Mirrorwriting - Jamie Woon
 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

#6 Blogovision 2011
6. Mirrorwriting - Jamie Woon


Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 7. Past Life Martyred Saints - Ema
 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

#7 Blogovision 2011


7. Past Life Martyred Saints - EmaΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 8. Ηλιοθεραπεία - The Boy
 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

#8 Blogovision 2011


8. Ηλιοθεραπεία - The Boy

Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

 9. Other Lives - Tamer Animals
10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

#9 Blogovision 2011


9. Other Lives - Tamer Animals
Το αγαπημένο μου:

 


Μέχρι τώρα:

10. Burst Apart - The Antlers
11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls


Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

#10 Blogovision 2011


10. Burst Apart - The Antlers


Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

11. Hurry up, We're Dreaming - M83
12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

#11 Blogovision 2011


11.  Hurry up, We're Dreaming - M83


Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

12. Dedication - Zomby
13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls


Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

#12 Blogovision 2011


12. Dedication - Zomby
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar
14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

#13 Blogovision 2011


13. Space is Only Noise - Nicolas Jaar


Το αγαπημένο μου:

Μέχρι τώρα:

14. Torches - Foster the People
15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

#14 Blogovision 2011


14. Torches - Foster the PeopleΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

15. Ceremonials - Florence and The Machine
16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

#15 Blogovision 2011


15. Ceremonials - Florence and The Machine
Το αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

16. Crack my Bones - The Shoes
17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

#16 Blogovision 2011


16. Crack my Bones - The ShoesΤο αγαπημένο μου:
Μέχρι τώρα:

17. Bon Iver - Bon Iver
18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons 
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum GirlsΚυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

#17 Blogovision 2011


17. Bon Iver - Bon Iver
Το αγαπημένο μου:Μέχρι τώρα:

18. Gold in the Shadow - William Fitzsimons
19. Baby Guru - Baby Guru
20. Only in Dreams - Dum Dum Girls

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Blogovision 2011 (20+15)

Από αύριο ψηφίζω για τη blogovision 2011 σε αυτό το blog, που σημαίνει ένα post τη μέρα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου με τα 20 καλύτερα άλμπουμ που άκουσα φέτος. Η αλήθεια είναι ότι συνολικά άκουσα γύρω στα 80, μου τα προμήθευσαν-πρότειναν κυρίως οι κύριοι kbougas και ZlatkoGR (οι οποίοι έκαναν και 50αδες). Τελικά κατέληξα σε 35 άλμπουμ που ήθελα να βάλω στο top 20, αλλά επειδή η 20αδα θέλει 20 και όχι 35, 15 έμειναν απέξω. Αυτή είναι η ανάρτηση που τα τιμά:

A Different Kind of Fix - Bombay Bicycle Club


The Devil's Walk -  Apparat


Danger Mouse and Daniele Luppi - Rome 


Metal - Feist


No Color - Dodos


Forever Today - I'm from Barcelona


Father, Son, Holy Ghost - Girls


Dead to Me - Girls Names


Haunted - May Roosevelt


50 Words For Snow - Kate Bush  


Let England Shake - PJ Harvey


Blood Preassures - The Kills


The King is Dead -The Decemberists


The Deep Field - Joan as Police Woman


In the Grace of Your Love - The Rapture


Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Περσέπολις

Έλαβα το Περσέπολις 1 στις 12 Αυγούστου με ένα πακέτο από τη Θεσσαλονίκη που παρέλαβε για μένα η θεία Κική και μου το έφερε στο εξοχικό που ήμουν για διακοπές. Ήταν δώρο για τα γενέθλια μου που ήταν σε δύο μέρες. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.


Το Περσέπολις δεν είναι ένα απλό κόμικ. Είναι η αυτοβιογραφία της Μαργιάν Σατραπί, η ιστορία του σύγχρονου Ιράν μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού που μεγαλώνει ταυτόχρονα μέσα στον πόλεμο και τα δυτικά πρότυπα. Διάβασα το κόμικ το ίδιο βράδυ και το λάτρεψα.


Το κόμικ ταξίδεψε μαζί μου τέλη Αυγούστου και πάλι στη Θεσσαλονίκη και τώρα διακοσμεί τη βιβλιοθήκη μου. Πριν λίγο καιρό πέτυχα κατά τύχη στην ET1 την ταινία που βασίζεται στα 2 κόμικ του Περσέπολις. Στο τέλος η Μαργιάν, περήφανη πια για την καταγωγή της, φεύγει μόνιμα από το Ιράν για να ζήσει στο Παρίσι. Αν δεν το έκανε δεν θα είχαμε σήμερα το Περσέπολις.
* Το αγαπημένο μου κομμάτι από το κόμικ:* Το φινάλε:


Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Λούπα


Βρίσκομαι για δεύτερη φορά στον έβδομο όροφο του Άριστον μέσα σε μιάμιση βδομάδα. Είναι έντεκα παρά και το ξενοδοχείο ετοιμάζεται να κλείσει. Στέκομαι στο δωμάτιο του τελευταίου ορόφου, αυτή τη φορά μπήκα μέσα και προσπαθώ να φωτογραφίσω το μπλε νέον που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο παχιές μπλε ραφ κουρτίνες χωρίς να τα καταφέρνω. Γράφει "λούπα". Το σκορπισμένο αλεύρι στο πάτωμα έχει πατηθεί από πολλούς επισκέπτες και το έργο μοιάζει να έχει μετακινηθεί πιο μέσα. Τα παραθυρόφυλλα τρίζουν, η μπογιά στο ταβάνι ξεφλουδίζει επικίνδυνα. Φοβάμαι ότι το ξενοδοχείο θα πέσει στο κεφάλι μου και αρχίζω να κατεβαίνω δύο δύο τα σκαλιά. Στον έκτο όροφο μου φαίνεται πως ακούω το κόκκινο τηλέφωνο να κουδουνίζει σαν τρελό. Κάποιος θα θέλει να κάνει κράτηση. Ασυναρτησίες, το ξενοδοχείο δεν έχει ρεσεψιόν, για την ακρίβεια έχει κλείσει εδώ και πέντε χρόνια. Τώρα πια δεν έχει ενοίκους, μόνο παρελθόν. Μπορεί να ξανανοίξει στο μέλλον, να ανακαινιστεί, να φιλοξενήσει ξανά έρωτες, να παρακμάσει πάλι, ύστερα να ξανακλείσει. Ένας φαύλος κύκλος. Μια επαναλαμβανόμενη ενέργεια.


Διάβασε ολόκληρη την εμπειρία μου από την έκθεση: Hotel Ariston
Την φωτογραφία την έβγαλε ο Αλέξανδρος.

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Το κόκκινο μπαλόνι


Σε έναν τέλειο κόσμο τα κορίτσια θα είχαν ξανθά, αγορέ μαλλιά και θα φορούσαν χρωματιστά Dr. Martens. Τα αγόρια θα φορούσαν στρογγυλά κοκάλινα γυαλιά και θα έμοιαζαν με geeks. Σε κάθε ταράτσα της πόλης θα γινόταν και από ένα πάρτι. Οι καταιγίδες του Σεπτέμβρη δεν θα σε πετύχαιναν στο δρόμο. Τα συνοικιακά θερινά σινεμά θα έπαιζαν ταινίες του Γκοντάρ. Δεν θα δίσταζες να πιεις γαλλικό με 32 βαθμούς. Η μουσική θα ήταν γραμμένη από τους Iron and Wine ή τον Bon Iver. Τα βιβλία θα ταξίδευαν 1000 χιλιόμετρα για να διαβαστούν. Τα πανεπιστήμια δεν θα είχαν καταλήψεις. Η λεωφόρος Στρατού δεν θα ήταν γεμάτη με μηχανάκια αστυνομικών και κλούβες. Τα καφέ θα σέρβιραν σπιτικές λεμονάδες και υποβρύχια. Η καθημερινότητα θα είχε το χιούμορ και τις ποπ αναφορές του Community. Κόκκινα μπαλόνια θα ταξίδευαν πάνω από τη θεολογική του ΑΠΘ. Τα αστικά λεωφορεία το μεσημέρι θα είχαν κλιματισμό και άδειες θέσεις. Θα βρίσκαμε τους ίδιους φίλους να μας περιμένουν στην πόλη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ζούμε όμως σε μια ουτοπία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

flea market

Από μακριά θα δεις χρωματιστές ομπρέλες και τέντες ανοιχτές.


Αν πλησιάσεις όμως, θα βρεθείς σε μια μεγάλη υπαίθρια αγορά. Εδώ μπορείς να βρεις τα πάντα.

Από οπωροκηπευτικά μέχρι ρούχα, οικιακά σκεύη, αξεσουάρ και ότι άλλο μπορεί να χρειάζεσαι.


Κάθε Κυριακή πρωί ενώ ξημερώνει στήνεται η λαϊκή αγορά. Αύριο θα ταξιδέψει σε άλλο χωριό. Λίγο πιο κάτω.


Πολύς κόσμος ψωνίζει εδώ τις Κυριακές. Γυναίκες του χωριού μετά την εκκλησία, άντρες πριν πάνε στο καφενείο, επισκέπτες από διπλανά χωριά, τουρίστες που κάνουν κάμπινγκ στις κοντινές παραλίες, μετανάστες που δουλεύουν στις φράουλες.


Τα προϊόντα είναι φθηνά. Παπούτσια με 5 ευρώ, υφάσματα 1 ευρώ το μέτρο, επώνυμα πουκάμισα από διάλυση τιμών σε μαγαζί στην Αμαλιάδα.


Οι πωλητές φιλικοί, σε χαιρετούν και ύστερα φωνάζουν δυνατά την τιμή της πραμάτειας τους. Τους παζαρεύεις την τιμή αλλά δύσκολα δέχονται.


Όλοι εδώ, μέχρι να πάει αργά το μεσημέρι που οι χωριανοί γυρνούν στα σπίτια τους και να μαζέψουν ότι απέμεινε, να τα στοιβάξουν σε ένα φορτηγάκι και να φύγουν. Μέχρι την άλλη Κυριακή.

Οι φωτογραφίες είναι της Μαρίας από την Κυριακάτικη λαϊκή της Νέας Μανωλάδας.